Thiết kế

           Tất cả Marketing Ngắn hạn Chuyên nghiệp Thiết kế Dài hạn Lập trình
Giờ họcChương trình đào tạoThời lượngLịch khai giảng dự kiến
03 buổi/tuần, 03 giờ/buổi Thiết kế đồ hoạ số chuyên nghiệp 4 tháng October 30, 2018
Buổi sáng, Thứ 7 - Chủ nhật Thiết kế cho Marketer 12 buổi - 36 giờ March 30, 2018
03 buổi/tuần, 03 giờ/buổi Thiết kế đồ hoạ số 2 năm December 10, 2018
03 buổi/tuần, 03 giờ/buổi Dựng hình 3D 2 năm December 10, 2018
03 buổi/tuần, 03 giờ/buổi Diễn hoạt 3D 2 năm December 10, 2018