Sản phẩm của sinh viên & giảng viên

                          Tất cả Mobile App VFX Digital Graphic Design Game 3D Animation 2D Concept 3D Modeling
Cuộc chiến xứ Văn Lang
                                           
Cuộc chiến xứ Văn Lang - 8998 Team
The Portal
                                           
The Portal - Innovation
The Giving Tree
                                           
The Giving Tree - DHA Animation
The Awakening
                                           
The Awakening - Lê Minh Quang
No Escape
                                           
No Escape - TTQ. Team Quality
Candy Rush
                                           
Candy Rush - Nguyễn Thế Anh
iOS Projects
                                           
Các sản phẩm trên App Store - Giảng viên Nguyễn Ngọc Điệp
Trailer sự kiện
                                           
Trailer sự kiện Xu hướng mới của hoạt hình 3D - Giang kin