Sản phẩm của sinh viên & giảng viên

                          Tất cả Mobile App VFX 3D Animation Digital Graphic Design Game 2D Concept 3D Modeling
iOS Projects
                                           
Các sản phẩm trên App Store - Giảng viên Nguyễn Ngọc Điệp
Trailer sự kiện
                                           
Trailer sự kiện Xu hướng mới của hoạt hình 3D - Giang kin
Environment
                                           
Final Project - Nguyễn Thành Luân
Snow Mountain
                                           
VFX Project 01 - Nguyễn Ngọc Minh
Creator
                                           
Creator - Nguyễn Hữu Tín
Animation Showreel
                                           
Animation Showreel - Giảng viên Võ Huy Giáp
San
                                           
San - Project 1 3D04
Trade Topia
                                           
Trade Topia - Project 1 3D06