Chương trình đào tạo dài hạn

Chuyên ngành Giờ học Thời gian Khai giảng dự kiến
Lập trình Game Buổi tối 2 năm 17/12/2018
Lập trình Ứng dụng di động Buổi tối 2 năm 17/12/2018
Lập trình Web Full-Stack Buổi tối 2 năm 17/12/2018
Thiết kế đồ hoạ số Buổi tối 2 năm 10/12/2018
Dựng hình 3D Buổi tối 2 năm 10/12/2018
Diễn hoạt 3D Buổi tối 2 năm 10/12/2018
Kỹ xảo Điện ảnh Buổi tối 2 năm 10/12/2018

Khoá học chuyên nghiệp

Khoá học Giờ học Thời gian Khai giảng dự kiến
Thiết kế đồ hoạ số Buổi tối 4 tháng N/A
Lập trình Web Full-Stack Buổi tối  5 tháng 30/10/2018
Lập trình Web Front-End Buổi tối 3 tháng 30/10/2018
Lập trình Android Buổi tối 4 tháng 30/10/2018
Lập trình iOS Buổi tối 4 tháng N/A
Lập trình IoT Buổi tối 4 tháng N/A

Khoá học chuyên đề ngắn hạn

Khoá học Giờ học Thời gian Khai giảng dự kiến
Lập trình
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Buổi sáng, chiều, tối 15 giờ 14/11/2018
Lập trình hướng đối tượng với C# Buổi sáng, chiều, tối 36 giờ 01/12/2018
Lập trình Web với HTML, CSS, Javascript Buổi tối, thứ 3-5-7 45 giờ 03/11/2018
Lập trình Ứng dụng Web với PHP và MySQL Buổi chiều, thứ 2-4-6 30 giờ 05/11/2018
Lập trình 2D game bằng Cocos2D-X Buổi tối, thứ 2-4-6 66 giờ 19/11/2018
Lập trình 2D, 3D game với Unity
Sản xuất và phát hành game

Buổi tối, thứ 2-4
Buổi tối, thứ 6

66 giờ
30 giờ
16/10/2018
Lập trình Swift trên iOS Buổi tối 30 giờ 25/11/2018
Thiết kế
Phối cảnh trong thiết kế đồ hoạ Buổi sáng, chiều, tối 21 giờ 10/11/2018
Lý thuyết màu sắc Buổi sáng, chiều, tối 12 giờ 22/11/2018
Dựng hình 3D căn bản Buổi tối, thứ 2-4-6 54 giờ 15/10/2018
Diễn hoạt 3D căn bản Buổi tối, thứ 2-4-6 54 giờ 01/12/2018
Thiết kế cho Marketer Buổi tối, thứ 2-4-6 36 giờ N/A