Chương trình đào tạo dài hạn

                                           
Chương trình đào tạoGiờ học - Buổi hocThời gianLịch khai giảng dự kiến
Lập trình Game 03 buổi/tuần, 03 giờ/buổi 2 năm May 1, 2018
Lập trình Ứng dụng di động 03 buổi/tuần, 03 giờ/buổi 2 năm May 1, 2018
Kỹ xảo Điện ảnh 03 buổi/tuần, 03 giờ/buổi 2 năm August 1, 2018
Diễn hoạt 3D 03 buổi/tuần, 03 giờ/buổi 2 năm August 1, 2018
Dựng hình 3D 03 buổi/tuần, 03 giờ/buổi 2 năm August 1, 2018
Thiết kế đồ hoạ số 03 buổi/tuần, 03 giờ/buổi 2 năm August 1, 2018
Lập trình Web Full-Stack 03 buổi/tuần, 03 giờ/buổi 2 năm August 1, 2018
Kinh doanh Online và Digital Marketing Buổi sáng, Thứ 2 - 4 - 6 2 năm August 15, 2018

Khoá học chuyên đề ngắn hạn

                                           
Chương trình đào tạoGiờ học - Buổi hocThời gianLịch khai giảng dự kiến
Lập trình ASP.NET MVC Core Buổi chiều, Thứ 7 - Chủ Nhật 36 giờ May 31, 2018
Lập trình Web Front-End với ReactJS Buổi sáng, Thứ 7 - Chủ nhật 12 buổi - 36 giờ March 30, 2018
Thiết kế cho Marketer Buổi sáng, Thứ 7 - Chủ nhật 12 buổi - 36 giờ March 30, 2018