NGUYỄN SƠN TÙNG

Freelancer Animator & Rigger
Giảng viên Rigging & Animation

DƯƠNG VĂN ĐIỆP

Founder D-sculpt Studio
Giảng viên 3D Modeling & Zbrush

NGUYỄN NGỌC ĐIỆP

iOS Developer tại Nextop Asia
Giảng viên lập trình iOS

NGUYỄN PHƯƠNG GIANG

2D Graphic Designer
Giảng viên thiết kế đồ họa

NGUYỄN BÁ NGỌC

GDG-HN Manager
Giảng viên Lập trình Web Full-Stack

VŨ PHAN TRUNG

Game Developer, Game Designer
Giảng viên Lập trình Game, Mobile

NGUYỄN ĐẮC HOÀNG

Founder Big 6 Animation Studio
Giảng viên 3D Animation

LÊ QUANG HUY

3D Character Artist
Giảng viên 2D Concept & Zbrush

NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Freelance 3D Animator & Rigger
Trưởng nhóm thiết kế VTC Academy

NGÔ NGỌC HÀ

Brand Design Specialist
Giảng viên Thiết kế đồ hoạ số

NGUYỄN XUÂN SINH

Giám đốc Đào tạo VTC Academy
Giảng viên Lập trình Game, Mobile

LÊ ĐỨC ANH

Founder UTaxi
Giảng viên Lập trình Game

HOÀNG KHẮC HUYÊN

2D Freelancer
Giảng viên Mỹ thuật nền tảng

HOÀNG ANH KHOA

Android Developer
Giảng viên lập trình Android

PHẠM TÙNG QUÂN

Concept Artist at Vintata
Giảng viên 2D Concept

ĐÀO VĂN ĐỨC

Founder of PhotoPro
Giảng viên Lập trình Mobile

NGUYỄN THANH HIỆP

2D Freelancer
Giảng viên 2D Concept

NGUYỄN LÂM TIẾN

3D Generalist at Salt Pixel VN
Giảng viên Lighting & Rendering

NGUYỄN ANH CHIẾN

Technical Director Leader at VTC10
Giảng viên kỹ xảo Điện ảnh

MAI TỬ ANH

2D Freelancer
Giảng viên Mỹ thuật nền tảng